Asociación Civil "Fillos de Ourense"

O 27 de novembro 2004 celebramos en Zug o X Congreso da FSGS, cas siguientes Ponencias:

  • Dereitos Sociaís na emigración.
  • Susidio Para Retornados (Decretazo) Restituir o subsidio.
  • Acatamento das Sentencias da Nosa Lengua Ao Alcalde da Coruña. (No Topónio).
  • Tarifas desproporcionadas das viaxes a Galicia dende Suiza.
  • Plan Xeral de Politica lingüística.
  • Dotación e Modernización das Infraestructuras dos Centros Galegos.
  • Enmendas as Normas para Eleccións da Comisión Delegada (Área de Europa).
  • Programas para os xóvenes para que se integren nas sociedades dos centros.

Mesa principal co Embaxador de España en BernaMesa principal co Embaxador de España en Berna, Juan Castellano Director Xeral da Emigración, Pedro Hombre Presidente da Federación, Cristina Pena Secretaria da FSGS e Baldomero Álvarez Presidente de honra.

Fotos dos participantesFotos dos participantes e o peche cantando i Himno Galego.